SEIKLUSTURISMI ARENDAMINE

Kose VALLAS

Seiklusturismi arendamine Kose vallas

Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest:

NWR Holding OÜ soovib luua oma ettevõtte tegevuse põhikoha Kose valda, Karla külla. Senini säärane keskne tegevuskoht puudus. Projekti raames teostatakse investeeringud, mis on vajalikud nii piirkonnas kui ka terves Eestis ainulaadse ja uuendusliku seiklusturismi teenuse arendamiseks ning edendamiseks. Ostetakse varustus mootorrataste ja maastikujalgrataste matkade pakkumiseks, samuti seadmed rataste hooldamiseks ja hoiustamiseks vajaliku töökoja sisustamiseks. Matkade pakkumise eelduseks on mitmekülgne ja põnev kohaliku loodusliku ressurssi (metsateed, rabad ja sood, karjäärid) olemasolu. Projekti elluviimise tulemusena kasvab sise- ja välisturistide arv piirkonnas, mis aitab kaasa piirkonna tuntuse kasvule ja elavdab kohalikku majandustegevust ning koostööd. Kodumaiste ja rahvusvaheliste võistluste korraldamine suurendab piirkonna tuntust ka väljaspool Eestit.

 

MEEDE: LEADER-projektitoetus, Meede 2 Ettevõtluse arendamine 

+372 5691 9100

Metsas näeme!